Jump to content

di

E tswa ho Wiktionary

di - subject concord

Ka Sesotho mabitso a arotsoe ka lihlopha tse fapaneng tsa mabitso. Sehlopha sa mabitso e etsa qeto ea tumellano ea sehlooho mohlala - sena se bohlokoa haholo kahong ea lipolelo.

Class Prefix Subject 
concord
Example Translation
of example
1 mo- o mosadi woman
2 ba- ba basadi women
1a - o ntate father
2a ba- ba bontate fathers
3 mo- o mose dress
4 me- e mese dresses
5 le- le leleme tongue
6 ma- a maleme tongues
7 se- se sefate tree
8 di- di difate trees
9 - e ntja dog
10 di- di dintja dogs
Classes 11, 12 and 13 are mainly used in languages such as isiZulu and isiXhosa
14 bo- bo bohobe bread
15 ho- ho ho tsamaja to walk
16 - ho fatshe down
17 ho- ho hodimo up
18 mo- o mose abroad